Privacy verklaring

Meer informatie over de privacy verklaring klik hier

Privacy verklaring

Welke persoonsgegevens verwerkt:
Praktijk van den Assem kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u gebruik maakt van haar diensten. Wij verwerken de volgende gegevens:

Uw voornaam en achternaam

Uw adresgegevens

Uw (mobiele) telefoonnummer

Uw email adres

Deze gegevens worden verwerkt , indien u mij verzoekt, telefonisch of schriftelijk (via email of per post) contact met u op te kunnen nemen. Tevens gebruikt Praktijk van den Assem deze persoonsgegevens om een zorgnota op te kunnen stellen.

Privacy:

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij, als uw behandelende pedicure en therapeut, een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die wij, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
– zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens.
– er voor zorg dragen, dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende pedicure/therapeut hebben wij A. van den Assem en S. van den Assem als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

Voor het gebruik voor waarneming, tijdens onze afwezigheid.

Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als wij vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliënten dossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Beveiliging:

Praktijk van den Assem neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Praktijk van den Assem maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat, om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. U kunt ons bereiken via email of via telefoonnummer:
A. van den Assem:06-55693083
S. van den Assem:06-54951744

Met vriendelijke groet,

Angela en Sofia van den Assem

 

Vragen of interesse neem gerust contact op